Evolution de la justice constitutionnelle

L’institution d’organes juridictionnels suprêmes pour veiller à la constitutionnalité et à la légalité n’est pas une découverte des Etats modernes. Le droit de la Grèce antique distinguait le nomos (que l’on pourrait dans un certain sens comparer aux lois constitutionnelles actuelles) du psephisma qui pourrait à notre époque être appelé règlement.1 Les Grecs avaient...
read more

Razvoj sodne presoje ustavnosti

Ustanovitev najvišjih sodnih organov za varstvo ustavnosti in zakonitosti ni odkritje sodobnih državnih ureditev.Staro atensko pravo je razlikovalo med nomos (ki bi jih v določenem smislu lahko primerjali s sodobnimi ustavnimi zakoni), in psephisma, ki bi jih v današnjem času lahko imenovali uredbe.1 Vpeljano je bilo temeljno načelo, da uredba (psephisma), ne glede na svojo vsebino, ne sme biti...
read more